KLASA: 112-01/15-01/20

URBROJ: 2178/05-01/15-1

Gundinci, 23. listopada 2015.g.

J A V N I   P O Z I V

 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u

Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci, Gundinci, Stjepana Radića 4 i to:

 

-       Administrativni referent /administrativna referentica – 2 (dva) polaznika/polaznice u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom

Potrebni uvjeti za navedeno radno mjesto:

-       SSS, IV stupnja, zvanje: poslovni tajnik / poslovna tajnica

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je

prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi treba navesti osobne podatke (Ime, prezime i adresa, datum i mjesto rođenja, MB ili OIB, te broj telefona za kontakt), te sve tražene priloge.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) obavezno se prilaže:

-       Životopis

-       Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

-       Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-       Preslika važeće osobne iskaznice

Prijave se podnose na adresu: Općina Gundinci, S. Radića 4, 35222 Gundinci

s naznakom „prijava za stručno osposobljavanje“, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva  na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. 

Dokument u prilogu: JAVNI POZIV - STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPCINI GUNDINCI.pdf

Danas je 24/03/2019, i prema katoličkom kalendaru danas slave imendan: Aleksandar, Latin, Javorka, Simon

Brojač posjeta

Danas 20

Jučer 75

Ovaj tjedan 448

Ovaj mjesec 1759

Sveukupno 136906

Stranice općine Gundinci

 

Općina Gundinci

Načelnik: Ilija Markotić

Sjedište: Gundinci 35222
Adresa: Stjepana Radića 4
Telefon: 035 487 008
Fax: 035 487 008
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gundinci.hr

Stranice lokalne zajednice

Sva pitanja u vezi stranice, članaka, udruga postaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  . Također, ako imate kakav prijedlog, želite pomoći u izradi stranice, imate neke zanimljive fotografije, slobodno se javite kako bi poboljšali i nadopunili stranice! 

 

 

Vijesti iz zemlje i svijeta

Idi na vrh