Na temelju članka 30. Statuta Općine Gundinci ("Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 09/13.) i članka 3. i 4. Pravilnika o stipendiranju KLASA: 602-01/15-01/14, URBROJ: 2178/05-02/15-1 od 24. listopada 2015.g. Općinski načelnik Općine Gundinci, dana 20. listopada 2016. godine, objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija u akademskoj 2016./2017. godini

I.

U akademskoj 2016./2017. godini dodijelit će se studentske stipendije u skladu s odlukom Općinskog načelnika Općine Gundinci o dodjeli stipendija, u kojoj će biti utvrđen broj stipendija i njihova visina.

Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim  aktom  obrazovne  ustanove  korisnika  stipendije  uz obavezu   ispunjenja  obveza sukladno  sklopljenom ugovoru o stipendiranju i odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata.

II.

Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine Gundinci najmanje posljednjih 24 mjeseci,

da imaju status redovnog studenta,

te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi.

Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati moraju dostaviti uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija. Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i statusu redovnog studenta.

Prijavu   na  natječaj   ne  mogu  podnijeti  osobe  koje  ponavljaju  godinu obrazovanja za koju su već stekli pravo na isplatu stipendije.

 

III.

Podnositelji zahtjeva se popisuju i rangiraju, to dobivaju stipendije ukoliko UZ prijavu na natječaj dostave dokumentaciju iz točke II.

IV.

Uz prijavu na natječaj (zamolbu), kandidatipodnose dokumentaciju koja služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijavu:

  1. presliku domovnice,
  2. uvjerenje - potvrdu o prebivalištu za sebe i jednog roditelja ili staratelja,  u originalu, iz kojeg je vidljivo da oboje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gundinci posljednjih 24 mjeseca, u originalu (izdaje ga MUP RH),
  3. pismenu izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (nalazi se na obrascu zahtjeva) ,
  4. uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija. Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i statusu redovnog studenta.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji se školuju izvan RH dužni su isti, uključujući priložene potvrde, prevesti na hrvatski jezik,  sve od strane ovlaštene osobe.

V.

Prijave na natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku 10 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Gundinci odnosno na internetskojstranici Općine Gundinci (www.gundinci.hr), neposredno ili putem poste preporučeno na adresu: OPĆINA GUNDINCI, S. RADIĆA 4, 35222 GUNDINCI,  sa naznakom "prijava na natječaj za stipendije''.

KLASA: 602-01/16-01/14
URBROJ: 2178/05-01/16-1
Gundinci, 20. listopada 2016.g.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GUNDINCI

Ilija Markotić    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Gundinci dana 21.10.2016. godine

Posljednji dan prijave na natječaj 02.11.206. godine. 

 

 

Prilozi:

 

 

docx.png
 

Natjecaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2016.- 2017. godini

  • Postavljeno: 2016-10-21
  • Veličina datoteke: 16.85 KB
 
 

 

docx.png
 

Z A H T J E V za dodjelu studentske stipendije - Opcina Gundinci

  • Postavljeno: 2016-10-21
  • Veličina datoteke: 20.27 KB

 

 

 

 

Brojač posjeta

Danas 44

Jučer 35

Ovaj tjedan 330

Ovaj mjesec 1074

Sveukupno 158660

Stranice općine Gundinci

 

Općina Gundinci

Načelnik: Ilija Markotić

Sjedište: Gundinci 35222
Adresa: Stjepana Radića 4
Telefon: 035 487 008
Fax: 035 487 008
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gundinci.hr

Stranice lokalne zajednice

Sva pitanja u vezi stranice, članaka, udruga postaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  . Također, ako imate kakav prijedlog, želite pomoći u izradi stranice, imate neke zanimljive fotografije, slobodno se javite kako bi poboljšali i nadopunili stranice! 

 

 

Vijesti iz zemlje i svijeta

Idi na vrh