Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/15), te članka 44. Statuta Općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 09/13) općinski načelnik Općine Gundinci, dana 23. siječnja 2017. godine objavljuje


J A V N I  N A T J E Č A J


za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u sportu na području Općine Gundinci za 2017. godinu
I.
Općina Gundinci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe u su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Gundinci.
Za javne potrebe u području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:
 poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Gundinci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

 

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Gundinci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 200.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Gundinci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Gundinci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Gundinci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Gundinci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Gundinci- www.gundinci.hr, zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Gundinci- www.gundinci.hr.


VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 24. veljače 2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA GUNDINCI, Stjepana Radića 4, 35222 Gundinci, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2017. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.


VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .


REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić

Sve dokumente vezane za najtečaj možete pronaći na sljedećoj poveznici:

 http://gundinci.hr/opcina/sluzbeni-dokumenti/category/42-udruge-javni-natjecaj-sport.html

 

 

 

Danas je 19/06/2019, i prema katoličkom kalendaru danas slave imendan: Romuald, Gervazije, Rajka

Brojač posjeta

Danas 61

Jučer 73

Ovaj tjedan 199

Ovaj mjesec 1167

Sveukupno 143059

Stranice općine Gundinci

 

Općina Gundinci

Načelnik: Ilija Markotić

Sjedište: Gundinci 35222
Adresa: Stjepana Radića 4
Telefon: 035 487 008
Fax: 035 487 008
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gundinci.hr

Stranice lokalne zajednice

Sva pitanja u vezi stranice, članaka, udruga postaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  . Također, ako imate kakav prijedlog, želite pomoći u izradi stranice, imate neke zanimljive fotografije, slobodno se javite kako bi poboljšali i nadopunili stranice! 

 

 

Vijesti iz zemlje i svijeta

Idi na vrh