Općina Gundinci: Prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN RH br. 90/92), ustrojena je Općina Gundinci sa sjedištem u istoimenom mjestu, a u okviru Brodsko-posavske županije. U sastavu Općine Gundinci nalazi se samo jedno istoimeno naselje Gundinci. 


Općina Gundinci locirana je u krajnjem istočnom djelu Brodsko-posavske županije. Općina Gundinci graniči unutar Brodsko-posavske županije s dvije jedinice lokalne samouprave i to: Općina Velika Kopanica na zapadu i Općina Sikirevci na jugu. Sjeverna i istočna granica Općine Gundinci ujedno je i županijska granica prema Osječko-baranjskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Položaj Gundinaca u odnosu na Brodsko-posavsku županiju

Položaj Gundinaca u odnosu na Brodsko-posavsku županiju

Općina Gundinci zauzima površinu od 59,68 km2 ili 5968 ha. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Općina Gundinci ima 2294 stanovnika što čini gustoću od 38,44 stanovnika/km2. Čitavo područje Općine Gundinci je nizinsko, a ujedno nalazi se na najnižoj nadmorskoj visini u čitavoj županiji (nadmorska visina cca. 85-90 m).  

osnovnipodaci

Osnovni podaci o teritoriju Općine Gundinci 

Ukupno općinskih granica 52,56 km.

 

 


Pogledajte veću mapu!

Brojač posjeta

Danas 44

Jučer 35

Ovaj tjedan 330

Ovaj mjesec 1074

Sveukupno 158660

Idi na vrh