Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uzređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2018. godinu (2) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2018. godinu (1) ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.G. ODLUKA