Financijski izvještaji proračuna Općine Gundinci za razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.09.2019. POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA ZA RAZDOB