JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U SVRHU POSTAVLJANJA POKRETNIH NAPRAVA ZA PRIGODNU PRODAJU ZA VRIJEME ODRŽAVANJA VJERSKE MANIFESTACIJA( KIRVAJ )

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU PRODAJE ROBE