01- JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U SPORTU ZA 2021

02- UPUTE ZA PRIJAVITELJE – JAVNI NATJEČAJ SPORT 2021.

03- PRIJAVNICA – NATJEČAJ SPORT 2021.

04.- OBRAZAC PRORAČUN PROJEKTA – SPORT 2021.

05- OBRAZAC IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA SPORT 2021.

06.- OBRAZAC IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – SPORT 2021.

07.- OBRAZAC PARTNER – NATJEČAJ SPORT 2021.

08- OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – SPORT

09 – OBRAZAC ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI PROGRAMA – SPORT 2021.

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJELATA UDRUGA U PODRUČJU SPORT