JAVNI POZIV za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Gundinci

JAVNI POZIV  za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Gundinci Objavljeno: 18. svibnja 2021. I. Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Gundinci da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom (KLASA: 320-12/21-01/03, URBROJ: 2178/1-04-02/03-21-1 od 18. svibnja 2021.)