Tretiranje komaraca na području Općine Gundinci

Pestrid d.o.o. Bilje vršiti će tretiranje  komaraca na području Općine Gundinci dana 16. lipnja u večernjim satima od 20:00 do 22:00 sati.