Prijevare putem krivotvorene mrežne stranice banke – obavijest

Poštovani, izvješćujemo vas kako je policija zabilježila novi slučaj računalne prijevare putem krivotvorene mrežne stranice banke. Naime, oštećena osoba je podnijela kaznenu prijavu u kojoj navodi kako je na mobitel primila sms poruku, koja joj se činila kao vjerodostojna poruka njene banke, sa zahtjevom za ažuriranje aplikacije internet bankarstva. Otvorila je poveznicu u poruci koja