Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci na radno mjesto – viši referent za opće poslove i financije