Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu – viši referent za opće poslove i financije i pravni izvori za testiranje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA