DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
G U N D I N C I
Gundinci, 19.08.2021.g.

O B A V I J E S T

 

KOJOM OBAVJEŠTAVAMO MJEŠTANE DA SE DANA 25.08.2021. GODINE (SRIJEDA) U VREMENU OD 17 DO 20 SATI U PROSTORIJAMA OŠ AUGUSTA ŠENOE U GUNDINCIMA – SPORTSKA DVORANA ORGANIZIRA AKCIJA DRAGOVOLJNOG DARIVANJA KRVI.

POZIVAMO SVE MJEŠTANE DA SE ODAZOVU KAO DARIVATELJI OVOJ HUMANITARNOJ AKCIJI.

UJEDNO NAPOMINJEMO DA SE DRAGOVOLJNO DARIVANJE KRVI NE MOŽE VIŠE DARIVATI U TRANSFUZIJI KRVI U BOLNICI JOSIP BENČEVIĆ SLAV. BROD, VEĆ SAMO ORGANIZIRANO NA AKCIJAMA DRAGOVOLJNOG DARIVANJA U OPĆINI.

UNAPRIJED HVALA, SVIM DARIVATELJIMA.

PREDSJEDNIK

DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OPĆINE GUNDINCI

Ismail Kurtiši