Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima u 2021. godini

Općina Gundinci je potpisala Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na
poljoprivrednim gospodarstvima” u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Regionalnim
Centrom za biotehnička istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Od ukupne cijene postupka, krajnji korisnici usluge, odnosno poljoprivredna gospodarstva,
plaćaju samo 20% ukupnog iznosa ili 78,00kn po uzorku, dok ostatak snose Brodsko-posavska
županija (50% ili 195,00kn po uzorku) te Općina Gundinci (30% ili 117,00kn po uzorku).
U sklopu ovoga obuhvaćeno je sljedeće:

 osnovna kemijska analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P,
lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost;
 uzimanje uzoraka tla;
 preporuka gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne
gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački
kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit,
rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodoredu s očekivanim
prinosom te savjete i mišljenja.

Općina Gundinci ovom prilikom poziva sva zainteresirana poljoprivredna gospodarstva koja se
žele uključiti u ovaj Projekt da popune dolje priloženi obrazac i dostave ga REGIONALNOM
CENTRU ZA BIOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ BPŽ, SLAVONSKI BROD, IVANA
CANKARA 76.

Obrazac-plodnosti-tla