Javni poziv za zakup javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja vjerske manifestacije (kirvaj)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM ODOBRENJA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU PRODAJE ROBE