Povjerenstvo za stipendije je razmotrilo pristigle prijave i utvrdilo da je pristiglo 26 prijava i sve ispunjavaju uvjete iz članka 5.stavka 1.i 2. Pravilnika o stipendiranju studenata (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.19/2015.). Prijave koje ispunjavaju uvjete:

NACRT LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA 2021-2022

ODLUKA O VISINI I DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE GUNDINCI ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.