Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 2022.godina

Temeljem članka 46. Statuta Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/21), a sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima dodjele jednokratne kapitalne financijske pomoći za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Gundinci u 2022. godini, a sukladno Proračunu Općine Gundinci za 2022,.godinu, Općinski načelnik Općine Gundinci, donosi ODLUKU