Odluka o zatvaranju za promet prolaza u centru

Na temelju članka 28. Statuta Općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 14/21) Općinsko vijeće Općine Gundinci na 3. sjednici održanoj dana 22. listopada 2021. godine, donijelo je O D L U K U o zatvaranju za promet prolaza u centru na k.č. br.1445, dio površine između kućnog broja 2 i broja 4 u ulici