Koncesija za odvoz komunalnog otpada

Odluka o davanju koncesije Rješenje o odbijanju neuredne ponude