JAVNI POZIV

 za prijavu šteta od prirodne nepogode izazvane SUŠOM na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve 2022. godine, djetelinsko-ravnim smjesama i višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima  na području Općine Gundinci

Objavljeno: 05. rujna 2022.g.

I

Pozivamo sve oštećenike kojima je prirodna nepogoda izazvana SUŠOM prouzročila štetu na poljoprivrednim USJEVIMA PROLJETNE SJETVE 2022. GODINE, DJETELINSKO-TRAVNIM SMJESAMA I VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA VOĆNJAKA I VINOGRADA da prijave štetu u roku 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Prirodna nepogoda proglašena  je Odlukom župana Brodsko-posavske županije (KLASA: 320-12/22-01/37, URBROJ: 2178-04-02/03-22-1 od 05. rujna 2022.g.)

II

Šteta se, prijavljuje putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 12. rujna 2022. godine.

III

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku Upisnika OPG-a
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete
  • Privolu za obradu osobnih podataka

IV

Rok za prijavu štete je 12. rujna 2022. do 15:00 sati.

V

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

VI

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-14,00 sati na telefon: 035/487-008  ili putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr

KLASA: 320-01/22-01/4

URBROJ: 2178/05-01/21-1

Gundinci, 05. rujna 2022.g.

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode – SUŠA (05.09.2022.)

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠA

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA