Obavijest o sakupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Gundinci

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE GUNDINCI