Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022/2023.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Gundinci ("Službeni vjesnik" Brodsko- posavske županije br. 14/21.) i članka 3. i 4. Pravilnika o stipendiranju KLASA: 602-01/15-01/14, URBROJ: 2178/05-02/15-1 od 24. listopada 2015.g. (“Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br.19/2015.), Općinski načelnik Općine Gundinci, dana 06. listopada 2022. godine, objavljuje N A T J E Č A J za dodjelu