Savjetovanje – prijedlog Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti,