Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci

Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

Savjetovanje za prijedlog Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2022.