Poštovani mještani Općine Gundinci,

Obavještavamo Vas da će se usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada  u svrhu povećanja efikasnosti i mobilnosti te same učinkovitosti i kvalitete obavljanja, prebaciti sa petka na ponedjeljak, a selektivni ostaje po starom (svaka 3.srijeda u mjesecu).

Primjenjuje se od 1.1.2023.godine