01- JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U SPORTU ZA 2023.

02- UPUTE ZA PRIJAVITELJE – JAVNI NATJEČAJ SPORT 2023.

03- PRIJAVNICA – NATJEČAJ SPORT 2023.

04.- OBRAZAC PRORAČUN PROJEKTA – SPORT 2023. (1)

05- OBRAZAC IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA SPORT 2023.

06.- OBRAZAC IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – SPORT 2023.

07.- OBRAZAC PARTNER – NATJEČAJ SPORT 2023.

08- OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – SPORT-2023.

09 – OBRAZAC ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI PROGRAMA – SPORT 2023.

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJELATA UDRUGA U PODRUČJU SPORT

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA -SPORT 2023