ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POMOCI ZA POBOLJSANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE NA PODRUCJU OPCINE GUNDINCI U 2023.G

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA 

JAVNI POZIV

Izjava podnositelja o prvoj nekretnini

Izjava o promjeni prebivalista

Izjava o zadrzavanju prebivalista

Izjava o prvoj nekretnini-bracni partner

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava podnositelja o srodstvu

Mjera 1. zahtjev prijava

Mjera 2. zahtjev prijava

Mjera 3. zahtjev prijava

Mjera 4. zahtjev prijava