Javni poziv za zakup javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja vjerske manifestacije (kirvaj)

ZAHTJEV-ZA-KORISTENJE-JAVNE-POVRSINE-NA-PODRUCJU-OPCINE-GUNDINCI