ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2024. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU KULTURE

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA U KULTURI U 2024.

01-JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBOR KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2024. GODINU

02-UPUTE ZA PRIJAVITELJE-JAVNI NATJEČAJ KULTURA 2024.

03-PRIJAVNICA-JAVNI NATJEČAJ KULTURA 2024.

04-BRAZAC PRORAČUN PROJEKTA-KULTURA 2024.

05-OBRAZAC-NEKAŽNJAVANJE-KULTURA 2024.

06-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-KULTURA 2024.

07-OBRAZAC PARTNER-NATJEČAJ KULTURA 2024.

08-OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI-2024.

09-OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE-KULTURA 2024.

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2024. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU KULTURE