Temeljem pisanog materijala iz Sjedničkog zapisnika Upravnog odbora i glavne Skupštine DVD-a Gundinci, koji je pisan od 1938. do 1956. godine, zaključujemo, da je DVD Gundinci osnovano 1938. godine. 27. veljače 1938. godine, 19 naprednih mještana (koji su ujedno osnivači i utemeljitelji DVD-a Gundinci) zaključili su da se pristupi osnivanju DVD-a u Gundincima.

Osnivači i utemeljitelji DVD-a u Gundincima su:

 1. Mijo Mihić, općinski načelnik

 2. Antun Lučić, općinski bilježnik

 3. Marijan Mihić, kbr. 320

 4. Ivan Varzić, kbr. 477

 5. Antun Išek, kbr. 339

 6. Antun Matasović – Šabesar, kbr. 304

 7. Mirko Kokanović, kbr. 6

 8. Martin Kokanović, kbr. 207

 9. Mirko Skopal, kbr. 321

 10. Jakob Kokanović, kbr. 330

 11. Antun Matasović, kbr. 308

 12. Martin Kokanović, kbr. 55

 13. Ivan Kokanović, kbr. 54

 14. Mijo Užarević, kbr. 167

 15. Karlo Knežević, kbr. 360

 16. Antun Knežević, kbr. 360

 17. Stjepan Mihić. Kbr. 145

 18. Ivan Lučić, kbr. 151 i

 19. Mijo Janković, kbr. 391.

Izabrana je i privremena uprava u koju su ušli: Mijo Janković, Antun Išek, Antun Matasović, Antun Lučić i Mijo Mihić. Ova uprava pripremala je osnivačku skupštinu i učlanjivala mještane u DVD koje je bilo pred osnivanjem.

6. ožujka 1938. godine, održana je konstituirajuća – glavna skupština, na kojoj je osnovano i utemeljeno DVD Gundinci. Skupštini su tada bili nazočni: Mijo Janković, Pavo Varzić, Stjepan Kokanović, Nikola Kokanović, Đuro Janković, Antun Knežević, Karlo Knežević, Stjepan Mihić, Ivan Lučić, Antun Užarević, Josip Užarević, Antun Užarević, Ivan Kokanović, Bartol Užarević, Martin Kokanović, Antun Išek, Marijan Mihić, Mirko Skopal, Ivan Kokanović, Martin Kokanović, Mirko Kokanović, Antun Matasović, Josip Vesinger, Grga Bukovac, Jakob Kokanović, Mijo Bodić, Pavo Kokanović, Franjo Kokanović, Tomo Varzić, Pavo Kokanović, Mijo Budimski, Antun Matasović, Ivan Užarević, Ivan Mihić, Josip Prošenski, Stjepan Mihić, Mijo Mihić, Stjepan Kadić, Mato Mihić, Ivan Podnar, Jakob Kokanović, i Mato Mihić (ukupno 42 mještana).

Skupština je izabrala Upravni odbor u koji su ušli i dobili funkcije u sljedećem trogodišnjem mandatu:

 1. Mijo Janković, predsjednik

 2. Antun Išek, zapovjednik

 3. Antun Matasović, kbr. 304, podzapovjednik

 4. Martin Kokanović, 207, vođa penjača,

 5. Stjepan Mihić, 145, vođa štrcara

 6. Ivan Lučić, 151, vođa čuvara

 7. Jakob Kokanović, 330, vođa vidara

 8. Mirko Kokanović, 6, spremištar

 9. Ivan Varzić, 477, tajnik

 10. Antun Lučić, općinski bilježnik, blagajnik.

Nadzorni odbor: Ivan Kokanović, Pavo Kokanović, Đuro Janković, Josip Prošenski i Josip Užarević.

Osnivačka skupština donijela je odluku i o članarini, i to:

 • za dobrotvore 250 dinara, jedanput zauvijek,

 • za utemeljitelje 100 dinara, isto jedanput zauvijek i

 • za redovne, pomažuće članove, 12 dinara godišnje.

Usvojen je i Program rada kojim je planirano učlanjivanje mještana u DVD, prikupljanje podupirajućih članova, organiziranje sabirnih akcija hrane u vrijeme vrševine i nakon branja kukuruza.

Prodajom sakupljenog kukuruza i pšenice, Upravni odbor DVD-a Gundinci zaključio je 1. studenoga 1938. da se naruči 26 bluza, 26 kapa i 26 opasača. Išek Antun razriješen je tada dužnosti zapovjednika a do redovne skupštine određen je na tu dužnost Antun Matasović. Za podzapovjednika određen je Ivan Lučić a za odjelnog vođu čuvara izabran je Karlo Knežević.

Do kraja 1939. DVD Gundinci nabavilo je jednu vezanu knjigu za sjednički zapisnik, vezanu knjigu za imenik članova, knjigu za urudžbeni zapisnik i tri pečata (okrugli za dopise i oprost poštarine). Izvršena je pretplata i na Vatrogasni vjesnik.

U toj prvoj godini djelovanja DVD-a Gundinci planirani su prihodi i rashodi u visini od 8.464 dinara.

Vatrogasna soba za sastanke i spremište nalazili su se pokraj Male škole ( ista se nalazila uz ulicu, gdje je danas ulazna staza u Školu).

Prilikom osnivanja, DVD Gundinci je brojilo 26 izvršujućih i 80 podupirajućih članova. Daljnjim radom, broj članova Društva se povećavao. U vrijeme Drugog svjetskog rata se smanjio a od 1945. se opet povećavao. 1956. godine bilo je 73 člana, 1988. 28 redovna, 230 podupirajućih i 40 članova podmlatka. 1998. Društvo je imalo 11 članova a danas u 70-toj godini svoje opstojnosti ima 40 aktivnih članova .

DVD Gundinci, u svom povijesnom razvoju, aktivno je radilo sve od osnivanja do 9. travnja 1942. godine, kada je održana svega jedna sjednica Upravnog odbora. Do 1944. godine zbog ratnih prilika Društvo nije radilo.

9. veljače 1946. godine obnovljen je rad Društva, na Izbornoj skupštini izabran je novi Upravni odbor, vođe odjeljenja, zamjenici, spremištar i trubač.U Upravnom odboru bili su:

1. Mijo Janković, kbr. 391, predsjednik

2. Ivan Lučić, 151, podpredsjednik

3. Antun Matasović, 304, tajnik i blagajnik

4. Karlo Knežević, 361

5. Marijan Mihić, 320

6. Pavo Plavšić, kbr. 401

7. Pavo Varzić, 493 i 8. Mijo Užarević 167.Od 19. svibnja 1946. DVD Gundinci, organiziralo je različite oblike stručnog usavršavanja i osposobljavanja članstva. Obuku u gašenju požara i preventivi – zaštiti od požara, polazili su članovi DVD-a svake nedjelje (ne zimi) u središtu sela. Teorijsko znanje uvježbavalo se praktičnim radom – vježbama na spravama u centru sela. Nalogom Odsjeka unutrašnjih poslova, DVD je organizirao svake godine dežurstvo ljeti u vrijeme žetve pšenice. Dežuralo se ispred vatrogasnog spremišta 24 sata sa zapregom i priborom za gašenje požara. U proteklih 70 godina imali smo desetak intervencija na našim poljima u vrijeme žetve.

Već u prvim poslijeratnim godinama, članovi DVD-a Gundinci, osim stručnog, prionuli su i kulturno-umjetničkom radu. Organizirane su proslave za doček nove godine, zabave za Dan vatrogastva, proslave Praznika rada, Dana ustanka, dobrotvorne priredbe za gradnju Zadružnog i Vatrogasnog doma i za nabavku vatrogasne opreme.

Iz Zapisnika za 1948. godinu, vidljivo je da je DVD Gundinci održalo 10 vježbi, 8 sjednica, kupljena je jedna motorna štrcaljka, 10 vatrogasnih sjekirica, bure od 600 litara i sitni pribor.

Pedesetih godina, ovo Društvo je imalo preko 1000 sati različitih humanitarnih i dobrovoljnih radnih akcija, održalo je 3 priredbe i 20 vježbi. 1951. osniva se žensko sanitetsko odjeljenje i vatrogasni pomladak.

Veoma uspješne tečajeve za ispitanog vatrogasca DVD organizira 1955. i 1956. godine. Predavači: Đuro Mihić, Josip Jurjević, Luka Grgić, Stanko Mihić i Ivan Kokanović,

Neumorno su radili na programskim sadržajima iz kemije, fizike, građevinarstva i praktičnim trodjelnim vježbama u gašenju požara različitim sredstvima i pomagalima i dr.

U 1958. godini, DVD Gundinci je djelovalo u sastavu Vatrogasnog podsaveza Slavonski Brod i Općine Slavonski Šamac . Na području Općine Slavonski Šamac, djelovao je tih godina Vatrogasni odbor općine koji je imao 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava od čega 5 sa strojevima. U jesen 1958. svečano je proslavljena 20 Obljetnica rada DVD-a Gundinci.

Do Domovinskog rata 1991./1992. naše Društvo je djelovalo u sastavu Vatrogasnog saveza općine Slavonski Brod a danas u sastavu Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije. 1992. godine Općina Gundinci kupila je ovom Društvu vatrogasno navalno vozili FAP 1616 sa spremnikom 4000 litara vode i 400 l pjenila.

14. kolovoza 1988. godine svečano je proslavljena 50-ta Obljetnica i 2. kolovoza 1998. 60-ta Obljetnica DVD-a Gundinci. 1998. godine, selom je tada prošao ešalon gostujućih vatrogasnih jedinica i vozila. Na samoj svečanosti, izvješće o radu Društva u proteklih 50 godina podnio je Marko Kokanović, tajnik DVD-a Gundinci. U ime pokrovitelja SOUR-a „Jasinje“, OUR-a „Berava“, nazočne je pozdravio Josip Lozić, predsjednik radničkog savjeta i tom prigodom poklonio je DVD-u Gundinci novu zastavu. Zaslužnim članovima DVD-a Gundinci, Milenko Batinić predsjednik VSO uručio je Vatrogasnu zvijezdu s brončanim obilježjima. Priznanja su primili: Martin i Mato Užarević, Đuro, Pavo i Marko Kokanović, Drago Ivić, Marijan Karavidović i Antun Mihić. Utemeljiteljima ovog Društva Antunu Matasoviću – Šabesaru i Karli Knežević uručio je Milenko Batinić priznanja Vatrogasnog saveza općine a DVD-u Gundinci uručio je novu traktorsku prikolicu – cisternu zapremine 3000 litara. Na združenoj vatrogasnoj vježbi demonstriran je rad ove cisterne.

2. kolovoza 1998. svečano je proslavljena 60-ta Obljetnica DVD-a Gundinci: Budnica polaganje vijenca, svečana sjednica s dodjelom odličja i nove vatrogasne zastave, Sveta misa i posveta nove zastave, javna vježba koju su izveli djelatnici Vatrogasne postrojbe PU Brodsko-posavske i svečani ručak za sve uzvanike.

DVD Gundinci, u proteklih 70 godina gasilo je preko 66 požara ( u zadnjih 10 godina 36). O izvršenju gašenja uredno su dostavljana izvješća nadležnim općinskim tijelima, županijskim organima uprave i vatrogasnom savezu općine – županije.

Od 1988. do 15.3. 1989. predsjednik Društva bio je Pavo Kokanović, tajnik Marko Kokanović i zapovjednik Drago Lujić. Nakon ostavke Pave Kokanovića, za predsjednika je izabran Ivo Stažić. Od 1989. do 1991. godine Društvo nije dovoljno aktivno, pomalo je rad stagnirao.

18.2.1991. Godišnja skupština ponovno bira Pavu Kokanovića za predsjednika a tajnik i zapovjednik ostaju i dalje isti. Tijekom Domovinskog rata, polovina članova Društva odlazi u Hrvatsku vojsku a ostali su u sastavu Civilne zaštite gdje dežuraju u spremištu. Cjelokupno članstvo zajedno s ostalim mještanima stavilo se u obranu Domovine Hrvatske.

U veljači 1993. uređeno je i prošireno vatrogasno spremište i prostorija za sastanke. Za 40 dana uredili su članovi DVD-a Gundinci uz potporu Općine ovaj svoj prostor u kojem se i danas nalaze.

U proljeće 1995. godine Društvo je uredilo kapelicu s kipom Sv. Florijana, kojeg je poklonio i 4. svibnja 1995. posvetio pokojni župnik ove Župe monsinjor Drago Kolesar.

Od 1996. godine, DVD Gundinci organizira u vrijeme poklada tzv. „Pokladne večeri“, trodnevnu zabavu kojom se prikupljaju znatna sredstva za opremu i rad Društva.

Na izvanrednoj Skupštini DVD-a Gundinci 7. kolovoza 2000. godine, razriješeni su dužnosti: Đuro Kadić predsjednik, Marijan Karavidović spremištar i Ivo Stažić član, a u novi Upravni odbor izabrani su: Ivica Kadić S. Radića 55, Martin Užarević Zagrebačka 212, Marko Kokanović Zagrebačka 99, Mato Užarević S. Radića 112, Ivan Kokanović Zagrebačka 134, Ivan Mihić S. Radića 56, Mirko Kokanović Zagrebačka 114, Jakob Kadić M. Gupca 124 i Nikola Janković Matije Gupca 51. U Nadzorni odbor izabrani su: Mijo Kokanović M. Gupca 47, Mirko Matić M. Gupca 4 i Borislav Romić, župnik S. Radića 6.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora 8. kolovoza 2000. godine, izabrani su:

 1. Predsjednik: Mato Užarević, S. Radića 112

 2. Dopredsjednik: Ivica Kadić, S. Radića 55 i Ivan Mihić, S. Radića 56

 3. Tajnik: Mirko Kokanović, Zagrebačka 114

 4. Rizničar: Martin Užarević, Zagrebačka 212 i

 5. Spremištar: Marko Kokanović, Zagrebačka 99.

 6. Zapovjednik: Pavo Kokanović, Zagrebačka 160.

Predsjednik, tajnik i zapovjednik imaju ovlaštenje zastupanja DVD-a

Gundinci a predsjednik i rizničar su potpisnici svih financijskih dokumenata. Od 2000. do 2008. godine Društvo je učlanjivalo nove članove i stručno osposobljavalo iste. U zadnjih 10 godina organizirano je 7 tečajeva. Zimi 2001. održan je tečaj za ispitanog vatrogasca koji je završilo uspješno 18 vatrogasaca. Sljedeći tečaj organiziran je 2002. godine u suradnji sa susjednim vatrogasnim društvima. Treći tečaj 2003. godine za čin vatrogasac prve klase, završilo je 12 članova DVD-a Gundinci. Svi članovi DVD-a Gundinci upućuju se redovito na liječničke preglede i osigurani su u Osiguravajućem društvu Eoroherc i Croatia.

U zadnjih 10 godina , uz novčanu pomoć Općine Gundinci i Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i iz vlastitih prihoda, DVD Gundinci nabavilo je sljedeću opremu:

10 odijela za osobnu zaštitu Bristol , 10 zaštitnih čizama Florijan, 12 vatrogasnih kombinezona, 2 izolacijska aparata, 3 baterije u „S“ izvedbi, 2 aluminijske ljestve, priključak ISDN i telefonski aparat, i dr. Izgrađen je novi ulaz za kamion u velikom spremištu, uređena su – spojena oba spremišta, ustakljeni su prozori i podignut je strop na velikom spremištu. U planu je izgradnja sanitarnog čvora, uvođenje centralnog grijanja, uređenje prostorije za sastanke, žbukanje i ličenje spremišta i uređenje vanjske fasade spremišta. Također, potrebno je uz potporu Općine izbušiti novi bunar za crpljenje vode ( arteški u centru sela je presušio). Veliku pozornost Društvo posvećuje preventivi od požara. Svake godine se vrši servisiranje i kupovina vatrogasnih aparata i lijepljenje plakata o zabrani spaljivanja smeća i strnjaka u vrijeme žetve.

Društvo u 2008. godini broji 40 aktivnih članova ( 5 neispitanih, 4 u činu vatrogasca, 18 u činu vatrogasca prve klase i 13 vatrogasnih dočasnika). Svake godine na Dan zaštitnika vatrogastva Sv. Florijana, okupljaju se aktivni i podupirajući članovi na svetoj misi a nakon toga na ugodnom druženju. U vrijeme žetve, članovi DVD-a organiziraju dežurstvo. Svoju djelatnost temelji ova udruga na načelima humanosti, dobrovoljnosti i uzajamne suradnje s Općinom Gundinci, svim udrugama, Poljoprivrednom zadrugom, naprednim poljoprivrednim gazdinstvima, trgovinama, vlasnicima privatnih trgovina i kafića, Školom, župnikom i vanjskim suradnicima koji vole Gundince i ovo Društvo.

U ovom Društvu promijenilo se nekoliko komandira, odnosno zapovjednika: Đuro Mihić – kožušar, Matija Tomac, Antun Kokanović, Antun Papratović, Drago Lujić, Pavo Kokanović… kao i predsjednika: Mijo Janković, Luka Matasović, Stjepan Kokanović, Jakob Užarević, Pavo Kokanović, Đuro Kadić… kao i tajnika: Antun Matasović – Šabesar, Vlado Damjanović, Miljenko Poznić, Šimo Vukasović, Ivo Đančević, Mijo Mihić, Đuro Božić, Marko Kokanović, Nikola Janković, Kristijan Kokanović, Marko Užarević, Mato Kokanović, Dražen Lučić….i blagajnika:

Teško je izdvojiti pojedince i reći, oni su najzaslužniji u povijesti ovog Društva. Ipak s velikim poštovanjem ističemo ime Mije Jankovića osnivača i 25 godina predsjednika Društva (1938.-1963.). Za njegovog mandata kroz ovo Društvo prošlo je 285 aktivnih ( izvršujućih) članova. Bio je izuzetno vrijedan i pošten čovjek. Za svoj rad je nagrađivan.

Od 1947. do 1975. zapovjednik ovog Društva (komandir), bio je Đuro Mihić – kožušar, čovjek veoma vrijedan i iskren. Za svoj rad je nagrađivan.

U zadnjih dvadesetak godina, sadašnji predsjednik Mato Užarević ( ranije i blagajnik) i Pavo Kokanović zapovjednik (ranije predsjednik), mnogo su doprinijeli razvitku i obnovi DVD-a Gundinci a također i materijalnom opremanju. Za svoj nesebičan rad nagrađivani su na županijskoj i državnoj razini.

Od osnivanja pa do danas, nabrojili smo mnoga imena. Svima koji su od 1938. bili članovi DVD-a Gundinci, također i podupirajućim članovima i svim preminulim i poginulim vatrogascima, iskreno se zahvaljujemo na dobrovoljnosti i humanosti u promicanju vatrogastva u našem mjestu.

NAPISAO:

Mr. sc. Marko Varzić

Slavonski Brod, Hvarska 81 Gundinci, S. Radića 112

PREDSJEDNIK

Ivan Kadić