PRAVILNIK O KORIŠTENJU DRUŠTVENOG DOMA

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2019. GODINU

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE 2019.-2025.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GUNDINCI ZA 2020. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2022. GODINU