Jedinstveni upravni odjel

I am text block. Click edit button to change.

RADNO VRIJEME OPĆINE GUNDINCI

Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci započinje s radom u 7.30 sati, a završava u 15.30 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 12.00 do 12.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.

Ružica Kriko
PROČELNICA JEDINSTVENOG

upravnog odjela općine

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nada Kokanović

Komunalni redar

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ivana Marković

Graphic Designer

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.