SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI-SPREMNIK ZAPREMNINE 1100L

OČITOVANJE NA PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI-SPREMNIK ZAPREMNINE 1100L

SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

OČITOVANJE NA PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

CIJENIK USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI – RUNOLIST D.O.O. VRPOLJE

ODLUKA O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM

REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


KOMUNALNE DJELATNOSTI

PIRAMIDA-UKOP POKOJNIKA I ODRZAVANJE GROBLJA

PESTRID D.O.O.- DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

DS DIMNJAK-KONCESIJA DIMNJACAR