Obrazac – prijava građevina u kojima se nalazi azbest

Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest kao građevni materijal

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gundinci