IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA SRPANJ- PROSINAC 2021

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA DDD I PROVEDBENOG PLANA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA OPĆINE GUNDINCI