Plan nabave Općine Gundinci za 2018. godinu

Plan nabave Općine Gundinci za 2019. godinu

Plan Nabave Općine Gundinci za 2020.godinu

PRAVILNIK JEDNOSTAVNA NABAVA OPĆINA GUNDINCI

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESAI