PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OPĆINE GUNDINCI

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA OPĆINE GUNDINCI

PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENI PUT

PROCEDURA – BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

PROCEDURA OD ZAPRIMANJA DO PLAĆANJA RAČUNA

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

PRAVILNIK O KORIŠTENJU AUTOMOBILA, REPREZENTACIJE , MOBILNIH TELEFONA