Kratki opis projekta :
Među ranjive skupine društva na ruralnim područjima spadaju nezaposlene žene koje su zbog svog
obrazovanja i socijalnog statusa na neki način isključene iz društvenog života, što se potom
negativno odražava i na njihovo dostojanstvo, neovisnost, te dovodi do kontinuiranog pogoršanja
financijsko-materijalne situacije u njihovim obiteljima. Realizacijom ovog projekta dovest će do
zaposlenja 10 ženskih osoba na poslovima koji će doprinijeti povećanju kvalitete života i društvene
isključenosti krajnjih korisnika – starijih osoba u nepovoljnom položaju kojim a je potrebna potpora i
podrška u kućanstvu. Cilj projekta je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i radni potencijal 10
nezaposlenih ženskih osoba sa područja Općine Gundinci, kroz njihovo osposobljavanje i
zapošljavanje na poslovima brige za starije i nemoćne . Trajanje projekta je 18 mjeseci, a provodit će
se isključivo na području Općine Gundinci.

POTPISIVANJE UGOVORA:

 

Kontakt osoba:

Ivana Marković (035/487-008)

linkovi:

https://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

Dokumenti:

JAVNI POZIV ZA ZAPOSLJAVANJE ZENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA ZAZELI JOŠ BOLJE 2021

Odluka o odabiru kandidata – Zaželi još bolje