Plan proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje plana proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan proračuna 2020. – program gradnje

Plan proračuna 2020. – program javnih potreba u sportu,kulturi,obrazovanju

Plan proračuna 2020. – program održavanja

Plan proračuna 2020. – program socijalne skrbi

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA POLJ.ZEMLJ.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKI DOPRINOS

I. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2020. g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2020. g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u scijalnoj skrbi općine Gundinci za 2020. g.

I. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2020. g.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

I. IZMJENE PROGRMA LEGALIZACIJA

II. IZMJENE PROGRAMA ŠUMSKI DOPRINOS

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKI DOPRINOS

I.IZMJENE PROGRAM ZEMLJIŠTE

1-II. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

2-Obrazloženje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

3-II. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2020. g.

4-II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u scijalnoj skrbi općine Gundinci za 2020. g.

5-II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2020. g.

6-II. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2020. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O UTROŠENIM SREDSTVIMA OD PROMJENE NAMJENE POLJ.ZEMLJ 2020_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu Općine Gundinci za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 2020_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 2020_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTVA – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 2020_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2020

UPUTA ZA IZRADU PORAČUN OPĆINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023.