1-Plan proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

2-Obrazloženje plana proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

3-Plan proračuna 2020. – program gradnje

4-Plan proračuna 2020. – program javnih potreba u sportu,kulturi,obrazovanju

5-Plan proračuna 2020. – program održavanja

6-Plan proračuna 2020. – program socijalne skrbi

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA POLJ.ZEMLJ.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKI DOPRINOS