Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

ODLUKA PRERASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA 2021

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu Općine Gundinci za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2021

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2021

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTVA – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O UTROŠENIM SREDSTVIMA OD PROMJENE NAMJENE POLJ.ZEMLJ 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

Poziv građanima za sudjelovanje u planiranju proračuna za 2021.

1-PLAN PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

2-Obrazloženje plana Proračuna za 2021. godinu

3-ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021.G

4-Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g

5-Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2021. g

6-Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2021. g

7-Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g

8-PLAN UTROŠKA SREDSTAVA – NAKNADA ZA ZADRŽVANJE

9-Program utroška sredstava poljoprivredno zemljište

10-PROGRAM UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKI DOPRINOS

11-ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2021

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

PRVE IZMJENE PROGRAMA ŠUMSKI DOPRINOS ZA 2021

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2021. g.

PRVE IZMJENE PROGRAMA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g.