Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA PRORAČUNA ZA 2022

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu Općine Gundinci za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022.g.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.g. – odluka o usvajanju

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu -odluka o usvajanju

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu – odluka o usvajanju

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini -odluka o usvajanju

Odluka u usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 2022.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2022.

Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

PRVE IZMJENE PROGRAMA ŠUMSKI DOPRINOS ZA 2022

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PRVE IZMJENE PROGRAMA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Gundinci za 2023

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna Općine Gundinci

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE GUNDINCI ZA 2022. GODINU

POZIV GRAĐANIMA ZA SUDJELOVANJE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2022.

Obrazac-prijave i prijedlozi za proračun

Plan proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Plana proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2021- NEZAKONITA GRADNJA (003)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPR.2022 (003)

PROGRAM POLJ.ZEMLJ.2022 (003)

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA