Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g.

Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

PRVE IZMJENE PROGRAMA ŠUMSKI DOPRINOS ZA 2022

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PRVE IZMJENE PROGRAMA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Gundinci za 2023

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna Općine Gundinci

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE GUNDINCI ZA 2022. GODINU

POZIV GRAĐANIMA ZA SUDJELOVANJE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2022.

Obrazac-prijave i prijedlozi za proračun

Plan proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Plana proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2021- NEZAKONITA GRADNJA (003)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPR.2022 (003)

PROGRAM POLJ.ZEMLJ.2022 (003)

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA