Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE GUNDINCI ZA 2022. GODINU

POZIV GRAĐANIMA ZA SUDJELOVANJE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2022.

Obrazac-prijave i prijedlozi za proračun

Plan proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Plana proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2021- NEZAKONITA GRADNJA (003)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPR.2022 (003)

PROGRAM POLJ.ZEMLJ.2022 (003)

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA