Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu – word

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu word

3-Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Obrazlozenje-I.-Izmjena-i-dopuna-proracuna-Opcine-Gundinci-za-2023.-godinu word

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu word

I. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2023. g.

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gundinci za 2023.g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2023. g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2023. g.

I. Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023.g.

I. Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023.

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH na području Općine Gundinci u 2023.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2023.G.

Vodic za gradane uz proracun 2023

Proračun općine Gundinci za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2023

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2023. g

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2023. g

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2023. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2023. g

Prijedlog proračuna općine Gundinci za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Gundinci za 2023

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna Općine Gundinci