Vodič za građane

Proračun općine Gundinci za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu

Proračun općine Gundinci za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu  word

Obrazloženje Proračuna Općine Gundinci za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Gundinci za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu word

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gundinci za 2024. godinu

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2024. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2024. g

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2024. g

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2024. g

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja polj. zemlj. u vl. RH za 2024.

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2024.

Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2024.

Prijedlog proračuna Općine Gundinci za 2024.

Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Gundinci za 2024

Obrazac za sudjelovanje u planiranju I donosenju proracuna Opcine Gundinci