Obrazac – savjetovanje s javnošću

Prijedlog Ugovora o davanju koncesije

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću