Obrazac za savjetovanje o nacrtu Statuta Opcine Gundinci

PRIJEDLOG – STATUT  OPĆINE GUNDINCI