Mandatno razdoblje od 2021. do 2025.

POZIVI

14. SJEDNICU OV – POZIV

13. SJEDNICU OV – POZIV

12. SJEDNICU OV – POZIV

11. SJEDNICU OV – POZIV

10. SJEDNICA OV – POZIV

9. SJEDNICA OV – POZIV

8. SJEDNICA OV – POZIV

7. SJEDNICA OV – POZIV

6. SJEDNICA OV- POZIV

5. SJEDNICA OV- POZIV

4. SJEDNICA OV – POZIV

3. SJEDNICA OV – POZIV

2. SJEDNICA OV – POZIV

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNIC OV – POZIV ZA 12.06.2021.

 

ZAPISNIK

14. SJEDNICE OV – ZAPISNIK

13. SJEDNICE OV – ZAPISNIK

12. SJEDNICE OV – ZAPISNIK

11. SJEDNICE OV – ZAPISNIK

10. SJEDNICE OV – ZAPISNIK

9. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

8. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

7. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

6. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

5. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

4. SJEDNICA OV-ZAPISNIK

3. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

2. SJEDNICA OV – ZAPISNIK

ZAPISNIK O RADU 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

 

STATUT

STATUT OPĆINE GUNDINCI

 

ODLUKE

ODLUKE – 11. SJEDNICA

Proračun općine Gundinci za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu

2-Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2023. g

3-Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2023. g

4-Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2023. g

5-Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2023. g

6-PROGRAM POLJ.ZEMLJ.2023

7-PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPR.2023

8-PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2023 – NEZAKONITA GRADNJA

9-ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2023

10-ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

11-analiza 2022 12-Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE (004)

13-PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2023. GODINA

Odluka o usvajanju Plana djelovanja od prirodnih nepogoda

14-PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

15-Odluka-o-socijalnoj-skrbi-na-podrucju Općine Gundinci

16-ANALIZA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE GUNDINCI

16-Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

ODLUKA – mjere čuvanja šuma Gundinci

ODLUKE – 10. SJEDNICA

3-1-I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

3-2-Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

3-3-I. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

3-4-I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g.

3-5-I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g.

3-6-I. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g.

PRVE IZMJENE PROGRAMA ŠUMSKI DOPRINOS ZA 2022

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PRVE IZMJENE PROGRAMA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

ODLUKA O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA- USKLAĐENJE

ODLUKE – 9. SJEDNICA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČENIKA

Savjet potrošača

Etički odbor

Vijeće časti

ODLUKE – 8. SJEDNICA

Odluka o davanju koncesije

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA POTROŠAČA

ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI

Rješenje o odbijanju neuredne ponude

ODLUKE – 7. SJEDNICA

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE I ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNDINCI

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Gundinci

ODLUKE – 6. SJEDNICA

3- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

3- Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

3-Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

4-a-Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2021. godinu

4-b-Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci za 2021. godinu

4-c-Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu Općine Gundinci za 2021. godinu

4-d-Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2021. godinu

5-ODLUKA-PRERASPODJELA-REZULTATA-POSLOVANJA-2021

6-IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA SRPANJ- PROSINAC 2021

7- IZVJEŠĆE – PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

8-IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA U 2021. GODINI I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

9-IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTVA – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

10-IZVJEŠĆE NAČELNIKA O UTROŠENIM SREDSTVIMA OD PROMJENE NAMJENE POLJ.ZEMLJ 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

11-IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

12-IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 2021_ I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

13-PLAN DAVANJA KONCESIJA

14-PRAVILNIK O KORIŠTENJU DRUŠTVENOG DOMA

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2021

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA – PRIHOD OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2021

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKE – 5. SJEDNICA

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gundinci

Odluka o prihvaćanju prijedloga za usklađenje cijena odvoza komunalnog otpada

ODLUKE – 4. SJEDNICA

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU GUNDINCI U 2021.

I. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2021. g.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

Obrazloženje Plana proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Plan programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

Plan programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2022. g

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Gundinci za 2022. g

Plan programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2022. g

Plan proračuna Općine Gundinci za 2022. godinu

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA I PRIVREMENOG RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2022.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE 2022.-2025

ODLUKE – 3. SJEDNICA

1-Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

2-Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2021. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GUNDINCI ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

Odluka o donošenju Plana

Odluka o poništenju koncesije – Općina Gundinci

ODLUKA O PRODUŽETKU ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA ZA HRVATSKI TELEKOM

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA

ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O ZATVARANJU ZA PROMET PROLAZA U CENTRU

Odluka-suglasnost-za-provedbu-projekta-šetnica lovački dom Gundinci

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2022. GODINU

ODLUKE – 2. SJEDNICA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

ODLUKE – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

ODLUKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPCINSKOG VIJECA OPCINE GUNDINCI

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPCINSKOG VIJECA OPĆINE GUNDINCI

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

ODLUKE

IZVJEŠĆE – PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2021

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA U 2021. GODINI I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA 2020

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DARIVANJU MAJKI NOVOROĐENOG DJETETA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O SUFINANCIRANJU DJEČJE IGRAONICE

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIKLJČKA NA VODOVODNU MREŽU

Program demografskih mjera općine Gundinci

 

ARHIVA – Mandatno razdoblje od 2017. do 2021.