Mandatno razdoblje od 2021. do 2025.

POZIVI

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNIC OV – POZIV ZA 12.06.2021.

 

ZAPISNIK

ZAPISNIK O RADU 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GUNDINCI

 

ODLUKE

ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

ODLUKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPCINSKOG VIJECA OPCINE GUNDINCI

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPCINSKOG VIJECA OPĆINE GUNDINCI

 

STATUT

STATUT OPĆINE GUNDINCI

ODLUKE

IZVJEŠĆE – PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2021

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA U 2021. GODINI I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA

ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM I ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA 2020

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DARIVANJU MAJKI NOVOROĐENOG DJETETA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O SUFINANCIRANJU DJEČJE IGRAONICE

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIKLJČKA NA VODOVODNU MREŽU

Program demografskih mjera općine Gundinci

 

ARHIVA – Mandatno razdoblje od 2017. do 2021.