Udruga ratara i stočara ‘Berava’ je novonastala Udruga koja promiče ratarsku i stočarsku proizvodnju. Osnovana je 31.ožujka 2012. godine, sa sjedištem u Gundincima na adresi Stjepana Radića 4. Predsjednik udruge je Fabijan Marinić. U nastavku je izvadak iz statuta sa djelatnostima i ciljevima Udruge.

Djelatnosti Udruge su:

 • poticanje i promicanje ratarske i stočarske proizvodnje na području Brodsko-posavske županije,te udruživanje poljoprivrednih proizvođača radi poticanja i ostvarivanja njihovih posebnih i zajedničkih interesa
 • sudjelovanje u izgradnji uzgojnih programa, briga o primjeni najsuvremenijih metoda u uzgoju te u uvođenju najprikladnijih rješenja u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • pomoć članovima u stvaranju preduvjeta za provedbu suvremene tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • briga o organizaciji oplodnje stoke i sudjelovanje u izboru rasplodnjaka,
 • vođenje evidencije o matičnim grlima stoke,
 • briga o stvaranju preduvjeta za kreditiranje i premiranje proizvodnje kvalitetne rasplodne stoke te organiziranje nastupa kod nadležnih organa radi što efikasnijeg korištenja sredstava namijenjenih proizvodnji rasplodne stoke,
 • organiziranje kooperativnih odnosa poljoprivrednih gospodarstava s prerađivačkim kapacitetima
 • očuvanje okoliša prilikom obavljanja poslova u poljoprivredi,
 • izmjena iskustava i rješavanja stručnih pitanja,
 • poduzimanje mjera za sprečavanje nesreća i poboljšavanje radnih uvjeta u poljoprivredi,
 • u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjeluje u unapređenju i promicanju ukupne poljoprivredne proizvodnje, te ostvarivanju prava na poticaj, razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na poljoprivredu i mjera kreditne politike u poljoprivredi te davanje svojih prijedloga za unapređenje uvjeta kreditiranja i poticanja proizvodnje,
 • suradnja s državnim i drugim javnim ustanovama i službama, prvenstveno s Hrvatskom poljoprivrednom komorom , Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, Poljoprivrednim fakultetima i institutima i dr.,
 • promicanje interesa članova i njihovih interesa na državnoj i međunarodnoj razini,
 • organiziranje izobrazbe svojih članova organiziranjem predavanja, demonstracijskih prezentacija te raspodjelom stručne literature, brošura i letaka,
 • organiziranje i pomoć pri održavanju priredbi, smotri, izložbi, i dr.,
 • suradnja s organima lokalne uprave i samouprave