Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI siječanj 2020. v2- Gundinci

ZAHTJEV ispitanika na ispravak

ZAHTJEV ispitanika na pristup

ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole

ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)

ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor