POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – ODRŽAVA

OBRAZAC 1. – PONUDBENI LIST

OBRAZAC 2. – IZJAVA NEKAŽNJAVANJE

TROŠKOVNIK – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE